top of page

StudyㆍPhone Pod

홈팟 홈페이지 메인.png
High quality images  (5).jpg

​걱정없는 야외소음

소음없는 공간밖의 그들만의 즐거운 시간

High quality images  (3).jpg
High quality images  (1).jpg

한 공간속에서의 일과 편안한 휴식

Color & Size

YM-808.jpg
YM-806.jpg
YM-34.jpg
SF-1103.jpg
SF-1101.jpg
SF-1109.jpg
navy.JPG

Appearance size : W1100mm * D900mm * H2100mm
Internal size : W990mm * D800mm * H1950mm 

furniture

Table size : W760mm * D380mm * H30mm
Sofa size : W785mm * D525mm * H700mm 

bottom of page